ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

0.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(QR PAYMENT)
0.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)
0.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น
ผู้บริจาคเงินล่าสุด
อีเมล จำนวนเงิน วันที่

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

0.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(QR PAYMENT)
0.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)
0.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น
ผู้บริจาคเงินล่าสุด
อีเมล จำนวนเงิน วันที่

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

149,563.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(QR PAYMENT)
0.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)
149,563.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น
ผู้บริจาคเงินล่าสุด
อีเมล จำนวนเงิน วันที่
@
0.00 20 มิถุนายน 2565 11:53
@
hf
0.00 20 มิถุนายน 2565 11:53
Uti***@mibholding.com
15,000.00 16 ธันวาคม 2564 11:57
Eaka****@gmail.com
16,000.00 16 ธันวาคม 2564 11:57
Ffo***@ku.ac.th
15,000.00 16 ธันวาคม 2564 11:56
Ffo***@ku.ac.th
15,000.00 16 ธันวาคม 2564 11:56
jpra****@gmail.com
1,000.00 16 ธันวาคม 2564 11:41
Sir***@ku.ac.th
2,000.00 16 ธันวาคม 2564 11:41
nunt****@gmail.com
5,000.00 16 ธันวาคม 2564 11:40
porn****@pkcontrol.com
15,000.00 2 ธันวาคม 2564 13:54

โน๊ตบุ๊ค (Notebook) เพื่อน้อง

67,151.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(QR PAYMENT)
0.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)
67,151.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น
ผู้บริจาคเงินล่าสุด
อีเมล จำนวนเงิน วันที่
@
0.00 20 มิถุนายน 2565 11:52
jariy*****@hotmail.com
15,000.00 1 ธันวาคม 2564 14:37
@
ธนวัธน์ รัตนศุภานุสรณ์
100.00 1 ธันวาคม 2564 14:36
@
SUPATTRA THUEKSATHIT
5,000.00 1 ธันวาคม 2564 14:35
@
พิราวรรณ ฉันทวิริยวัฒน์
1,000.00 1 ธันวาคม 2564 11:51
j.p***@hotmail.com
20.00 1 ธันวาคม 2564 11:46
@
MISSNICHAMON PHANPRAHATS
100.00 17 สิงหาคม 2564 13:04
Nit***@ku.th
1,000.00 17 สิงหาคม 2564 13:02
nopparat.*********@gmail.com
1,000.00 17 สิงหาคม 2564 13:01
parkpo******@gmail.com
2,000.00 10 สิงหาคม 2564 12:21

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

292,130.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(QR PAYMENT)
0.00 บาท
ยอดเงินบริจาค(ช่องทางอื่น)
292,130.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น
ผู้บริจาคเงินล่าสุด
อีเมล จำนวนเงิน วันที่
ffo***@ku.ac.th
30,000.00 17 ธันวาคม 2563 15:35
@
รองลาภ สุขมาสรวง
20,000.00 13 พฤศจิกายน 2563 14:11
ffo***@ku.ac.th
50,000.00 13 พฤศจิกายน 2563 14:11
ffo***@ku.ac.th
20,000.00 13 พฤศจิกายน 2563 14:10
koranin*******@gmail.com
110.00 30 ตุลาคม 2563 13:28
Parkpo******@gmail.com
15,000.00 29 ตุลาคม 2563 15:40
@
พณเทพ ไกรนุกูล
500.00 28 ตุลาคม 2563 10:25
ffo***@ku.ac.th
1,000.00 28 ตุลาคม 2563 10:25
ffo***@ku.ac.th
15,000.00 28 ตุลาคม 2563 10:24
pra***@hotmail.com
45,000.00 28 ตุลาคม 2563 10:18